Mijn missie

Ik ben een vredestichter. Een vinder van balans. Een liefhebber van mensen, van de mensheid.

Mijn allergrootste wens is dat mensen zichzelf en andere mensen zien staan. Dat ze zichzelf en anderen begrijpen. Dat ze zichzelf en anderen willen begrijpen.

Het is belangrijk voor ons allemaal dat alle mensen zichzelf en anderen leren begrijpen. Zodat we begrijpen hoe conflicten ontstaan en hoe we daarmee om kunnen gaan.

Het is belangrijk dat mensen inzicht krijgen in wie ze zijn en wat ze proberen te verbergen voor anderen. En waarom ze dat doen. Zodat het niet meer nodig is.

Het is belangrijk dat mensen minder bang worden voor dingen die anders zijn dan zij – denkbeelden, omstandigheden, andere mensen – zodat er meer bereidheid ontstaat om naar een ander te luisteren en zienswijzen uit te wisselen. Zodat die elkaar kunnen versterken in plaats van dat mensen elkaar erom bevechten.

Het is belangrijk dat iedereen inzicht krijgt in wat zij of hij nodig heeft en in wat anderen nodig hebben. En vervolgens in hoe je jezelf en anderen kunnen helpen te zien en/of te krijgen wat zij nodig hebben.

Diep, intrinsiek begrip voor mensen die minder sterk in hun schoenen staan zorgt ervoor dat je die mensen wilt helpen sterker te worden. Hier wordt de samenleving in zijn geheel sterker van. Daardoor ontstaat meer balans. En meer vrede.

Is mijn missie wereldvrede? Ja. Niets minder dan dat. Om dat te bereiken heb ik meerdere levens nodig, inderdaad. Wel, als de mensheid het nog een tijdje volhoudt op deze aarde, dan heb ik nog even.